Memorandum to the American People

Thomas E. Perez, (whitehouse.gov, 5 gennaio 2017)

PinIt