Euro area unemployment (novembre 2017)

Eurostat, 9 gennaio 2018

PinIt