Euro area unemployment (gennaio 2018)

Eurostat, 1 marzo 2018

PinIt